Nacházíte se zde: Úvod Ukládání publikací na fyzických nosičích

Ukládání publikací na fyzických nosičích

 

Elektronické publikace na fyzických nosičích (CD, DVD) je producent povinen odevzdat Národní knihovně ve dvou exemplářích (tzv. povinný výtisk) dle § 3 odst. 1 zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb..

 

Copyright © Národní knihovna ČR, 2024. | Editace