Nacházíte se zde: Úvod

Vítejte na stránkách e-deposit NK ČR

 

Systém e-deposit je vytvářen v rámci projektu NAKI Správa elektronických publikací v síti knihoven České republiky.

Cílem projektu je:
  1. Řešení sběru a zpracování knih a periodik v elektronické podobě a to včetně elektronických předloh tištěných publikací, monografií i periodik.
  2. Vytvoření nátrojů pro sdílení a zpřístupnění tohoto typu obsahu v knihovní síti České republiky.
  3. Dlouhodobá archivace a ochrana tohoto typu dokumentů v systému budované v projektu Národní digitální knihovna.
  4. Návrh metodiky bibliografického popisu tohoto typu dokumentů.
  5. Analýza legislativy v oblasti elektronického povinného výtisku v zahraničí, návrh právní úpravy včetně změn zákona ČR v této oblasti.

 

Řešení projektu je rozděleno do 3 etap. V první etapě realizované od 1.3.2012 do 31.12.2012 proběhla analýza současného stavu. V druhé etapě od 1.1.2013 do 31.12.2014 byl zahájen vývoj systému pro sběr, zpracování a sdílení elektronických publikací, pokračoval výzkum v oblasti bibliografického popisu elektronických publikací a byly navrženy procesy pro přípravu elektronických publikací k archivaci. Ve třetí etapě od 1.1.2015 do 31.12.2015 je spuštěn poloprovoz infrastruktury pro sběr, zpracování a sdílení elektronických publikací a je realizován návrh konceptu centrálního bibliografického zpracování.

 

Projekt navazuje na pilotní projekt Dobrovolné uložení elektronických publikací a je financován z grantového programu NAKI. Systém e-deposit je komponentou Národní digitální knihovny ČR.
Copyright © Národní knihovna ČR, 2024. | Editace